Rechtspraak

01/06/2015

VOETBAL - Licentie - Betwiste toekenning - Belanghebbende derde club - Belang - Addendum - Continuiteit van de club - Bevestiging van de licentie

Wanneer de toestand van belanghebbende derde clubs afhankelijk is van de toekenning van een licentie, beschikken zij over een gewettigd belang om die toekenning te betwisten; het addendum bij het Reglement van de KBVB maakt geen deel uit van dat Reglement en kan bij gevolg niet worden beschouwd als een verordenende tekst; de continuïteit van een club moet worden beoordeeld op grond, niet enkel van het neergelegde dossier, maar tevens van "alle gekende gegevens" en van alle nieuwe feiten op het ogenblik van de behandeling door het BAS.

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord