Rechtspraak

27/06/2015

VOETBAL - Pro League - Lidmaatschap - Verlies van rechtswege - Begrip

Het verlies van rechtswege van het lidmaatschap van een vzw, als bepaald in het reglement van die vzw, vereist bovendien het wegnemen of de uitsluiting als sanctie voor het niet langer naleven van de lidmaatschapsvereiste, er is met andere woorden geen automatisme

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Voetbal

Zoek op trefwoord