Rechtspraak

25/08/2015

ZAALVOETBAL - Toekenning licentie elite - Betwisten

Een beroep tegen een beslissing van de licentiecommissie Zaalvoetbal moet ingeleid worden voor het BAS, op straffe van uitsluiting, binnen de drie werkdagen na publicatie in "La Vie Sportive". Een licentie aanvraag volgend op de "uitzonderlijke procedure" kan slechts ingediend worden indien de club haar licentie niet bekomen heeft volgens de "normale procedure".

Download dit artikel als pdf Trefwoord: Zaalvoetbal

Zoek op trefwoord