Samenstelling

Algemene Vergadering

De heer C. COOMANS,
Mevrouw D. GAVAGE,
De heer P. URBAIN,
vertegenwoordigers BOIC

Mevrouw G. VALCKE,
De heer L. COX,
vertegenwoordigers atletencommissie BOIC

De heer W. PENNOIT,
Mevrouw J. QUIRIN,
vertegenwoordigers federaties individuele sporten

De heer M. COUDRON,
,
vertegenwoordigers sportfederaties ploegsporten

De heer D. DE VOS,
De heer F. VANDERSTEENE,
vertegenwoordigers werknemersorganisatie

De heer P. BERBEN,
vertegenwoordiger Pro League


Raad van Bestuur

De heer C. COOMANS,
voorzitter

Mevrouw J. QUIRIN,
ondervoorzitter

De heer P. URBAIN,
secretaris generaal

Te benoemen,
penningmeester

De heer D. DE VOS,
lid

De heer P. BERBEN,
lid

Mevrouw G. VALCKE,
lid

Arbiters

Herman VERBIST,
Voorzitter van de arbiters


Administratief directeur

Mevrouw H. BOSMANS